Rejestracja spółki Gdańsk

W naszym biurze Taxeo w Gdańsku świadczymy usługi związane ze wsparciem, zarówno merytorycznym, jak i formalnym w zakresie zakładania spółek kapitałowych. W zależności od potrzeb sporządzimy dokumentację niezbędną do rejestracji spółki:

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • komandytowej,
 • jawnej,
 • prostej spółki akcyjnej.

Pomoc w rejestracji spółki nie ogranicza się jedynie do przygotowania dokumentów. To przede wszystkim dokładna i konstruktywna rozmowa na temat tego, czego potrzebujesz i fachowe doradztwo w zakresie możliwości, jakie każda ze spółek oferuje i na które możesz się zdecydować. Spotkanie odbywa się w obecności prawnika, który służy fachową wiedzą. W Taxeo posiadamy bogate doświadczenie w rejestracji spółek osobowych oraz kapitałowych – z naszą pomocą zarejestrowano już ponad 100 spółek!

Rejestracja spółek z Taxeo Gdańsk – korzyści

Nierzadko zdarza się, że przedsiębiorcy rezygnują z rejestracji spółek ze względu na obawy przed zawiłościami prawnymi, skomplikowanymi procedurami i papierologią czy też wysokimi kosztami. Jednak to zalety z prowadzenia działalności w formie spółki, wśród których można wymienić optymalizację wydatków, ograniczenie biznesowego ryzyka inwestycji czy sprawniejsze zarządzanie, powinny wziąć górę nad nieco skomplikowanymi formalnościami w procesie zakładania spółek.

Z pomocą przychodzi nasze biuro Taxeo, które oferuje kompleksową pomoc i pełne wsparcie w całym procesie rejestracji spółki w Gdańsku. Współpraca z profesjonalną firmą i skorzystanie z pomocy prawnej sprawia, że plany rozwoju firmy staną się rzeczywistością. Nasi specjaliści, dzięki doświadczeniu i stale podnoszonym kwalifikacjom, płynnie przeprowadzą każdego klienta przez przygotowania do założenia spółki, sporządzenie dokumentów takich jak umowa spółki i rejestrację spółki. Sprawując nadzór nad przebiegiem całego procesu, kontaktujemy się z sądem rejestrowym, a gdy jest to konieczne, interweniujemy. Po zarejestrowaniu spółki przekazujemy informację o statusie sprawy i radzimy, jakie działania są niezbędne do poprawnego funkcjonowania spółki.

Współpraca przy rejestracji spółki z Taxeo Gdańsk to gwarancja fachowego doradztwa, merytorycznej wiedzy i kompleksowej pomocy na każdym etapie procesu zakładania spółek, a tym samym spokojniejszej głowy przedsiębiorcy!

Założenie spółki krok po kroku

Analiza biznesowego przedsięwzięcia i możliwości, wybór formy prawnej – rodzaju spółki dopasowanej do potrzeb i takich czynników jak: rozmiar prowadzonej działalności, zakładany czas trwania spółki, relacje między wspólnikami, a także wysokość kapitału zakładowego.

Przygotowanie niezbędnej do rejestracji spółki dokumentacji, obejmującej umowę spółki sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i umówienie wizyty u notariusza. Niektóre umowy spółki muszą mieć formę aktu notarialnego i określać takie kwestie jak:

 • nazwę i siedzibę spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • przedmiot działalności,
 • czas trwania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeśli jest on oznaczony,
 • to, czy wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego ze wspólników.

Pisemne zawarcie umowy spółki w obecności notariusza i złożenie wniosku o rejestrację spółki we właściwym dla siedziby spółki sądzie.

Nadzór nad postępowaniem sądowym, nadanie numerów NIP i REGON. Uzyskanie pieczątki firmowej oraz niezbędne do kontaktów z urzędami i kontrahentami założenie rachunku bankowego spółki.

Załatwienie formalności w Urzędzie Skarbowym. Rejestracja spółek możliwa jest również przez Internet.

biuro rachunkowe Kraków

Zawarcie umowy spółki z Taxeo Gdańsk – co omówimy podczas konsultacji?

 • Najbardziej odpowiednią formę spółki.
 • W jaki sposób powinno się prowadzić sprawy spółki.
 • Czy należy podpisywać dodatkowe umowy ze wspólnikami spółki?
 • Rejestr beneficjentów rzeczywistych.
 • Jak skonstruować umowę spółki i na co zwrócić uwagę podczas pisania umowy spółki?
 • Jak najlepiej zabezpieczyć swój majątek?

Rejestracja spółki w Gdańsku

Zanim jednak nastąpi rejestracja spółki kapitałowej, warto zapoznać się z charakterystyką ze względu na rodzaj spółki.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z o.o. są bardzo atrakcyjne z uwagi na to, że może być do jednoosobowa spółka, a także z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność wspólników do wysokości wniesionego przez nich wkładu. Do zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się ograniczenie ryzyka gospodarczego oraz korzystne formy opodatkowania. Spółka z o.o. to jednak też szereg zobowiązań, a jej zawarcie i każda zmiana wymaga aktu notarialnego. Spółka ta musi prowadzić pełną księgowość, składać coroczne sprawozdania finansowe. Spółka z o.o. to płatnik podatku CIT, jednak objęta jest podwójnym opodatkowaniem (na poziomie spółki oraz wspólników).

Spółka komandytowa

W spółce komandytowej bezgraniczna odpowiedzialność za zobowiązania spółki leży jedynie po stronie jednego ze wspólników (komplementariusz), odpowiedzialność pozostałych może się ograniczać jedynie do wniesionego wkładu. Komplementariuszem może być inna spółka, a zysk spółki komandytowej opodatkowany jest tylko raz. Wspólnicy spółki będący osobami fizycznymi, mogą być objęci opodatkowaniem liniowym 19%. Dochody i straty mogą być rozliczane przez wspólników razem z dochodami ich innych przedsięwzięć.

Zakładanie spółki jawnej

Założenie spółki jawnej uprawnia spółkę nabywać prawa rzeczowe i prawa własności, zaciągać zobowiązania, zawierać umowy czy występować jako strona w procesie sądowym. Spółka jawna nie jest objęta podatkiem dochodowym, dotyczy ono jedynie wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki wraz z całym swoim majątkiem osobistym. Decyzje podejmowane w tym rodzaju spółki nie podlegają formalnym rygorom, co daje możliwość elastycznego zarządzania spółką jawną.

Zakładanie spółek akcyjnych

Spółka akcyjna może rozprowadzać akcje i tym sposobem pozyskiwać nowych inwestorów oraz kapitał, które to są konieczne do funkcjonowania i rozwoju spółki. Prowadzenie spółki akcyjnej jest jednak drogie i opłaca się jedynie przy naprawdę dużych przedsięwzięciach biznesowych. Zobowiązania spółki akcyjnej wiążą się z minimalnym kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 zł, podwójnym opodatkowaniem zysku, mocno sformalizowanym prowadzeniem spółki oraz obowiązkowym prowadzeniem pełnej księgowości i składaniem sprawozdań.

Biuro Taxeo w Gdańsku – jakie usługi obejmuje nasza oferta?

Usługi w naszym gdańskim biurze obejmują nie tylko rejestrację spółki kapitałowej. Oferujemy kompleksową pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej z prestiżowym adresem w ramach biura wirtualnego w Gdańsku. Ponadto posiadamy wieloletnie doświadczenie w usługach księgowo-rachunkowych. W Taxeo możesz również skorzystać z kompleksowej obsługi kadrowej, w ramach której zajmiemy się m.in. sporządzaniem umów cywilno-prawnych, przygotowywaniem list płac, ewidencją czasu pracy, urlopów i innych nieobecności czy obowiązkami związanymi z ZUS. Jeśli jesteś programistą, zachęcamy do skorzystania z naszych usług obejmujących pomoc w uzyskaniu ulgi IP Box.

Nasi pracownicy posiadają duże doświadczenie w pracy, co czyni ich specjalistami w swojej dziedzinie. Nasze profesjonalne podejście i grono zadowolonych klientów to dumna wizytówka naszej firmy. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług i odwiedzenia nas w jednym z naszych biur: w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie, Krakowie czy Nowej Hucie!

Zachęcamy do umówienia się na spotkanie